Arşiv | Tarih RSS for this section

Filistin Belgeseli “TAŞLAR ve SİLAHLAR”

Kudüs sokaklarında bir Filistinli:

“Ben gelsem ve Türkiye’de size ait toprakları işgal etsem, benimle barış yapar mısınız?” Bunlar topraklarımızı, evlerimizi ve camilerimizi işgal ettiler.
Siz, ne barışından bahsediyorsunuz?!

Sefer Turan’ın Taşlar ve Silahlar belgeseli.

Çeşitli bahanelerle, gündem değiştirmelerle sürekli gözlerden ve zihinlerden uzak kılınmak istenen öksüz ve yetim evladımız Filistin’e dair..

Tamamını Okuyun…

Reklamlar

Türkiye’yi Kaosa Sürüklemek İsteyenler!

Türkiye’i karmaşanın içinde yakmak isteyen zihniyet, attığı kıvılcımları yine başka bir oyun oynayarak böyle çarpıtmıştı. Oyunda maşa olarak pek çok türden satranç taşı kullanılmıştı elbet, ama hiçbiri medya piyonları kadar halka tesir edememiş, gerçekler bu denli çarpıtılmamıştı. Yangın çıkarıp su satan kaos provakatörleri, “kurban ettikleri kurbanları kurtarak” yine göz önüne kahraman olarak çıkmayı başarmıştı. Kahramanlık alanları, “elden giden değerleri” kurtarmak süsü altında hala sürmekte…

Tik-tak, tik-tak… Sabah oldu haydi kalk!

Tamamını Okuyun…

Yavuz Sultan Selim Küpe Taktı mı?

Yavuz Sultân Selim’in sol kulağında küpe bulunan bir resmi mevcut­tur. Bu doğru mudur? Tamamını Okuyun…

Harem’e Aitmiş Gibi Gösterilen Çıplak Resimlerin Osmanlı Kadınlarına Ait Olduğu Doğru mudur?

Harem’le ilgili, bazı kitaplarda ve bazı dergilerde yayınlanan çıplak resimlerin de aslı esası mevcut değildir ve Batılı ressamların hayallerinin mahsûlüdür. Bir kısım Batılı yazarlar, kendi hayallerindeki harem hayatını, ressamlar eliyle resme aktararak, meşru ve gayr-i meşru demeden neşretmişlerdir. Bunlar arasında özellikle Padişahın süt banyosu yaptığını, çırılçıplak cariyelerin ortasında poz verdiğini gösteren resimler, tamamen hayal ürünüdür. Tamamını Okuyun…

Sultan İbrahim Deli Miydi?

Sultan I. Ahmed’le Kösem Sultan’ın oğulları, Sultan Dördüncü Murad’ın kardeşi Sultan İbrahim 5 Kasım 1616’da İstanbul’da dünyaya geldi. 1640-1648 yılları arasında 8 yıl padişahlık yaptı. 18 Ağustos 1648’de cebren tahttan indirdiler ve Evliya Çelebi’nin deyişiyle, “Mazlum İbrahim Han’ı boğarak şehit ettiler.” (Henüz 32 yaşındaydı)

Lâkabı “Deli” olan bu Padişah, acaba gerçekten deli miydi?

Tamamını Okuyun…

Bizans Neden Yıkıldı?

Fransız tarihçi Gerard Walter, tüm Batı’da “yıkılış uzmanı” olarak tanınır. Çünkü imparatorlukların yıkılış sebeplerini inceleyen seri kitaplar yazmış ve “La mort des empires/İmparatorlukların ölümü” genel başlığı altında yayınlamıştır.
Bu serinin “La ruine de Byzance” ismini taşıyan kitabı Bizans’ın yıkılışının temel sebeplerini irdelemektedir. İbret alınması dileğiyle yıkılışın en önemli sebeplerinden bazılarını aşağıya alıyorum. Tamamını Okuyun…

Osmanlı Padişahları Diktatör Müydü?

Çocuklarımıza Osmanlı hükümdarlarını “diktatör” olarak tanıtmışız. Ders kitaplannda onlardan bahsederken çok kere “Asarlar, keserler!” demişiz. “Yakarlar, yıkarlar, üstelik kimseye de hesap vermezler” diye notlar düşmüşüz.

Oysa bir şeyhülislâm (Zembilli Ali Cemali Efendi) padişahın (Yavuz Selim) karşısına dikilebilmiş, “Seni kılıcımla doğrulturum” diyebilmiştir… Tamamını Okuyun…